Termeni si conditii

Politica de livrare
Pentru clienții noștri din țară și din afara ei, care nu pot vizita sediul magazinului din București, livrăm bijuteriile dorite folosind un serviciu de curierat rapid. Astfel, comenzile finalizate ajung în maximum 48 de ore.
Fiecare bijuterie creată de Jomaz este făcută la comandă în funcție de cerințele fiecărui client. Timpul necesar alocat procesului de producție indică calitatea superioară, o bijuterie de lux, ce va rămâne în familie timp de multe generații.
Timpul de execuție al bijuteriilor diferă în funcție de complexitatea acesteia dar și opțiunile alese, astfel el poate varia intre 3 zile si 4 săptămâni. Dacă aveți întrebări sau doriti sa faceți surpriza într-un timp foarte scurt, ne puteți contacta telefonic, pe chat sau la adresa de e-mail office@jomaz.ro și vom face tot posibilul pentru a vă ajuta.

Politica de returnare a produselor
Stăm în spatele fiecărei bijuterii pe care o creăm și dorim să fiți cu adevărat încântat de achiziția dvs. Dacă nu sunteți 100% mulțumit de bijuteria aleasă, puteți să o returnați în starea inițială (nepurtată sau nefolosită), în termen de 14 zile, optând pentru înlocuirea sau rambursarea acesteia.
Pentru bijuteriile create la comandă (după specificațiile clientului), putem oferi rambursarea dacă se constată că nu sunt conforme cu standardul de calitate.
În cazul puțin probabil în care nu sunteți mulțumit de bijuteria comandată sau în care găsiți o imperfecțiune, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@jomaz.ro , bijuteria urmând a fi verificată de unul dintre bijutierii noștri.
Bijuteriile se returnează în ambalajul original, nedeteriorate în “stare nouă și nefolosite” însoțite de toate documentele. Bijuteriile ce prezintă semne evidente de uzură sau alterare de către un bijutier, altul decât Jomazluxbvl, nu vor fi acceptate.
Vom procesa rambursarea în termen de 2-14 zile de la primirea si verificarea bijuteriei.

Termeni și conditii pe scurt

Obligațiile Utilizatorului
Utilizatorul se obligă să nu folosească site-ul www.jomazluxbvl.ro în scopuri ilegale și să respecte drepturile de proprietate intelectuală asupra informațiilor sau conținutului de pe acesta. De asemenea, se obligă să nu posteze pe site materiale care ar putea fi considerate ofensatoare și/sau ilegale și să nu violeze securitatea lui. Cazurile care nu respectă acești termeni ar putea fi acționate în justiție. Utilizatorul se obligă să nu acționeze în justiție sau să facă raspunzător Jomazluxbvl pentru pretențiile ridicate de terți sau pentru pierderile survenite în urma ignorării acestor condiții.

Promoții
Regulamentul promoțiilor este stabilit de către Jomazluxbvl, fiind afișat pe site și aplicat pentru comenzile făcute în perioada valabilității acestora, în limita stocului disponibil. Jomazluxbvl poate anula o promoție în orice moment, fără a fi nevoie să informeze în prealabil Utilizatorul.

Garanții
Jomazluxbvl nu este responsabil de informațiile și serviciile furnizate de către terți și nici de link-urile spre alte site-uri.

Jurisdicție
Legislația existentă pe teritoriul României este cea care guvernează contractul prezent și orice dispută a acestuia. Aceste condiții pot fi modificate în orice moment, fără a fi nevoie de informarea în prealabil a Utilizatorului, ele fiind considerate ca acceptate de către Utilizator după afișarea lor pe site.

În termeni legali

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE
Accesul și navigarea pe acest site este considerată, de facto, acceptarea condițiilor de utilizare descrise în continuare. Utilizatorul își dă acordul pentru folosirea informațiilor și serviciilor de pe acest site doar în scopuri legale. Utilizatorul se obligă: să nu modifice, transmită, distribuie, publice, afișeze, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site; să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească informațiile și serviciile disponibile pe site-ul Jomazluxbvl pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în orice alt mod ofensator; să nu desfășoare activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul “Denial of Service”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, civil și penal.
Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Jomazluxbvl în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații a Jomazluxbvl și a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Jomazluxbvl ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.
Utilizatorul declară în mod expres că înțelege și este de acord cu următoarele afirmații: Utilizarea serviciilor și a informațiilor prezentate pe site-ul nostru se face pe propria răspundere. Serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru sunt furnizate pe principiul „așa cum sunt” sau „așa cum sunt disponibile”. Jomazluxbvl nu este responsabil pentru nicio pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-urilor web în legătură cu acesta. Jomazluxbvl își stabilește singur regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. Jomazluxbvl nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Jomazluxbvl și furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date, sau afișate greșit iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.
Jomazluxbvl nu oferă nicio garanție că: serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru îndeplinesc toate cerințele dumneavoastră, serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru sunt furnizate neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori, orice eroare de program este corectată, serviciile și informațiile prezentate pe site-ul nostru care sunt puse la dispoziția utilizatorilor sunt lipsite de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu poate fi responsabil de vreo acțiune pe baza respectivelor informații sau a serviciilor. Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor și a informatiilor puse la dispoziție de către Jomazluxbvl se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care sunt accesate serviciile și informațiile sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea oricăror materiale. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de către Utilizator de la Jomazluxbvl prin intermediul serviciului, nu creează o garanție care nu este stipulată expres în condițiile de prestare a serviciilor de telecomunicații.
Utilizatorul ia la cunoștință că Jomazluxbvl nu oferă niciun fel de garanții privind securitatea informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului și nu implică în niciun fel răspunderea Jomazluxbvl pentru materialul disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc. Jomazluxbvl nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, Jomazluxbvl nu este responsabil pentru respectarea de către Utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări. Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Jomazluxbvl sau ale companiilor asociate și/sau afiliate și sunt protejate de legislația în vigoare. Modificări ale condițiilor – Jomazluxbvl poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin afișare pe site-ul www.Jomazluxbvl.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciile și informațiile după afișarea lor pe site-ul web. Jurisdicție. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE (TCGV)

Articolul 1 – SCOPUL
Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Jomazluxbvl, prin intermediul magazinului virtual www.Jomazluxbvl.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Articolul 2 – DEFINIȚII
În acest TCGV, următorii termeni vor însemna: Cumpărător: persoana, firma, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă. Vânzător: societatea comercială SC Goldnet Distribution SRL, având sediul social în București, intrarea Sutașului nr. 5, sect. 1, număr registru comerțului J40/10283/2006, CUI RO18792116. Bunuri și Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului. Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzatorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora. Contract: o comandă confirmată de către Vânzător. Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelui de domeniu. Specificații: toate specificatiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 3 – DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței: Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice, Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul). Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 4 – VALABILITATE
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și conditiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 5 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
5.1 Vânzătorul își va utiliza cunoștintele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
5.2 Informațiile prezentate pe site-ul Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
5.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “Comunicare”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 6 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 7 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului, precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Jomazluxbvl și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITĂȚI
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturare sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care mărfurile nu se predau la termenele de livrare scadente, vânzătorul suportă penalități de întârziere și nelivrare de 0,15% pe zi de întârziere, calculate la valoarea mărfurilor nelivrate.

Articolul 9 – FACTURARE – PLĂȚI
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Articolul 10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI LIVRARE
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător și asigură un termen de 24 ore sau în mod excepțional 48 ore de la trecerea Comenzii în status Livrare, status care poate fi consultat în contul personal creat de Cumpărător pe site-ul anterior menționat. În condiții excepționale (meteorologice, starea drumurilor, accidente etc), Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre întârzierea survenită și va furniza un termen estimat de livrare. TRANSPORT – AMBALARE: În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern (ex. CARGUS, NEMO, FAN CURIER) cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României. În cazul mărfurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și/sau calitative, acestea vor fi înlocuite și/sau completate corespunzător.

Articolul 11 – ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor, Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție a Comenzii – menționat în pagina de descriere a produsului, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni.

Articolul 12 – GARANȚII
Produsele din aur se vor preda marcate cu marca de garanție proprie și titlul aliajului din aur 585‰ sau 750‰. De asemenea, mărfurile vor fi însoțite de factură, certificatul de calitate emis de furnizor sau de către Jomazluxbvl, precum și alte documente cerute de legislația în vigoare. Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător, acesta garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformități care poate afecta întregile sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale.

Articolul 13 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul livrării acestora către Cumpărător în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate la sediul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 14 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR
Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la: fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 15 – RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 16 – ÎNCĂLCARE – TERMINARE
Dacă Vânzătorul nu execută obligațiile sale, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă, doar înainte ca aceasta să intre în programarea de producție/subcontractare. În caz contrar, comanda va face obiectul Returnării bunurilor, menționat pe site-ul Vânzătorului.

Articolul 17 – FORȚĂ MAJORĂ
Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 18 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediu Vânzătorului.

Articolul 19 – PREVEDERI DIVERSE
Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.